Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniA.W. Czarnojańczyk

Anna i Władysław Czarnojańczykowie w dniu ślubu