Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, Zimni



W. Czarnojańczyk

Władysław Czarnojańczyk z rodziną