Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniR. Czarnojańczyk/Wasil

Rut Czarnojańczyk z d. Wasil c. Stanisława