Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniR.Czarnojańczyk

Ryszard Czarnojańczyk z Prosny s. Władysława