Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB. Czarnojańczyk

Akt urodzenia Balbiny Czarnojańczyk po mężu Grzelak