Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniP. Czarnojańczyk

Akt urodzenia Piotra Czarnojańczyka