Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, Zimni



S. Czarnojańczyk

Akt urodzenia Stanisława Czarnojańczyka