Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ.Czarnojańczyk

Jerzy Czarnojańczyk z Bogatyni s. Władysława z Prosny