Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniW.Czarnojańczyk

Pogrzeb Władysława Czarnojańczyka z Prosny na cmentarzu w Wyszynach