Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniW. Czarnojańczyk

Pogrzeb Władysława Czarnojańczyka z Prosny na cmentarzu w Wyszynach