Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ.S. Czarnojańczyk

Bracia Józef i Stanisław Czarnojańczykowie z Niemiec i Francji