Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniM.H.Z. Czarnojańczyk

Siostry Marianna, Helena i Zofia Czarnojańczyk z Ruchocina