Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniM. Bykowska

Marianna Bykowska z d. Czarnojańczyk