Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniS. Bykowski

Stanisław Bykowski