Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniS. Czarnojańczyk

Stanisław Czarnojańczyk z Francji