Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Czarnojańczyk

Józef Czarnojańczyk z Niemiec