Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniR. Koteras

Rozalia Koteras z d. Zimna