Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniR.J.Koteras

Rozalia i Józef Koterasowie w dniu ślubu