Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniZimni Nykazowie i Koterasowie

Rodzeństwa Zimnych i Koterasów z małżonkami