Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniF. Koteras

Feliks Koteras z Lubonia