Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniS.Wasil

Stanisław Wasil syn Wojciecha