Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Wasil

Jan Wasil s. Wojciecha