Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB. Wasil

Bogdan Wasil 1943-2002 s. Stanisława i Heleny