Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Zimny

Jan Zimny s. Andrzeja