Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Zimna

Jadwiga Zimna z d. Witkowska