Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Zimny

Rodzina Jana Zimnego