Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniM. Zimna

Marianna Zimna z d. Ciężka z dziećmi