Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB.Zimny

Bronisław Zimny