Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniA. Zimny

Antoni Zimny 1907-1965 s. Jana i Jadwigi