Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniSiostry Zimne

Siostry Marianna Nykaza i Pelagia Kornalska z d. Zimne