Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB.Nykaza

Bolesław Nykaza