Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ.Zimny

Zimny Jan s. Michała z dziećmi Anielą i Józefem