Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniA. Zimna

Aniela Zimna c. Jana