Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniCzarnojańczyk A.W

Anna i Władysław Czarnojańczykowie z Prosny