Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniCzarnojańczyk Z.F.

Czarnojańczyk Feliks i Zofia z d. Kowynia