Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, Zimni



Drążyk J.

Jadwiga Drążyk 1930-2016 z d. Zimna