Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniH. Wasil

Helena Wasil z d. Ciężka z synami Bogdanem i Janem