Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniWasil J.H

Wasik Helena z córką Janiną