Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniWasil R.

Wasil Rut w Chodzieskiej fabryce porcelany