Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniWasil J.J.R.

Rodzeństwo Wasilów Janina, Jan, Rut