Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Zimny

Jan Zimny 1873-1951 z Prosny syn Andrzeja