Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer J.

Balcer Jan 1870-1935 W pruskim mundurze