Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer J.

Jan Balcer z Kaziopola