Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Balcer Marianna 1875-1922 z domu Wendlandt