Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Balcer Marianna z d. Wendlandt (żona Jana)