Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer J. M.

Jan i Marianna Balcerowie z Kaziopola