Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.J.

Marianna i Jan Balcerowie z Kaziopola