Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer

od lewej Michał Balcer, Marianna Balcer z d. Wendlandt i jej mąż Jan Balcer w pruskim mundurze.