Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Balcer Michał 1882-1943 z Kaziopola