Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer A.

Agnieszka Przewoźniak 1900-1963 z domu Balcer